Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
Начало » За нас » Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАГССХ (2019-2021)


Президент:

Проф. д-р Георги Калайджиев, д.м.
Моб.:0888 327728;
george_kalaydjiev@yahoo.com
Вицепрезидент (Президент Елект):

Доц. д-р Димитър Николов, д.м.
Предишен президент (Паст Президент):

Проф. д.р Марио Станкев, д.м.
Секретар:

Д-р Анастас Чапкънов, д.м.
achapkanov909@gmail.com
Касиер:

Д-р Теодор Бадаров, д.м.
tbadarov@abv.bg
ЧЛЕНОВЕ УС:

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ:
Проф. д-р Данаил Петров, д.м.н.
Доц. д-р Цветан Минчев, д.м.

СЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ:
Проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.
Проф. д-р Димитър Петков, д.м.

СЪДОВА ХИРУРГИЯ:
Проф. д-р Тодор Захариев, д.м.н.
Проф. д-р Валентин Говедарски,д.м.
Главен редактор
Списание БАГССХ

Проф. д-р Деян Йорданов, д.м.